Vítejte na našich webových stránkách OSMTH Magnus Magistrale Prioratus Czechia. OSMTH je zkratka pro latinské Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani. Řád templářů je celosvětový a má tisíciletou tradici. Naše hlavní převorství je ve Francii.

Slide 1
Slide 1

Vítejte na našich webových stránkách OSMTH Magnus Magistrale Prioratus Czechia.
OSMTH znamená latinsky Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani, které je naším hlavním převorství ve Francii, kde je nynější francouzský velmistr S.E. Gerard Edmond Louis Willery.

Název Magnus Magistrale Prioratus Czechia je volně přeložitelný jako Hlavní Převorství České Republiky.
Naše převorství následuje bývalého portugalského velmistra S.A.E. Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, který držel svoji funkci 58 let po otcově smrti Antoniovi Campellovi Pintovi de Sousa Fontesovi. I on byl velmistrem po dobu 18 let a poté předal svoji funkci svému synovi.

V soudním rejstříku jsme vedeni jako zapsaný spolek od 20. listopadu 2019, avšak první náznaky přípravy byly v roce 2017 společně s italským velitelem Giuseppe Scidonim a Blankou Solehovou. Nakonec k založení spolku došlo o dva roky později  Blankou Solehovou a Klárou Zuzanou Bevan .

Nejsme svobodní zednáři a nejsme ani politickým přidružením. Naše hodnoty jsou bratrské a sesterské lásky, udržujeme křesťanskou víru, filantropii v pozemském světě a dodržování rytířského slibu věrnosti, mlčenlivosti a poslušnosti. Sdružujeme se, abychom uctili starodávné rituály, konaly pravidelné setkání mezi našimi členy a podřizujeme se stanovám OSMTH a domácímu řádu.

Celý svět

Členové OSMTH

Venezuela

Priorato Magistral de Venezuela

Švédsko

The Grand Priory of Scandinavia

Španělsko

OSMTH-OSMTJ Gran Priora de España

Severní Amerika

The Knights Templar of North America

Rumunsko – 2

OSMTH Magnus Prioratus Romania

Rumunsko

OSMTH Magnus Prioratus Generalis Magistralis Romaniae

Rakousko

OSMTH Austria

Paraguay

OSMTH-OSMTJ Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay

Německo

OSMTH Magistrales Großpriorat Deutschland

Makedonie

OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae

Jižní Amerika

OSMTH South America

Itálie

OSMTH Gran Priorato Generale d’Italia

Chorvatsko

OSMTH Veliki Priorat Republike Hrvatske

Francie

OSMTH Grand Prieure de France

Bulharsko

OSMTH Magnus Prioratus Magistralis Bulgariae

Celý svět

Členové OSMTH

Ztracený poklad templářů: rozluštění záhady Dubového ostrova

SORA, Steven. Ztracený poklad templářů: rozluštění záhady Dubového ostrova.
Přeložila Růžena LOULOVÁ. Praha: BB art, 2004. ISBN 80-7341-140-7

Tajný ostrov templářů: rytíři, kněz a poklad

HAAGENSEN, Erling a Henry LINCOLN. Tajný ostrov templářů: rytíři, kněz a
poklad. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7341-001-x

Templáři a tajná moudrost islámu: neznámé dějiny svobodného zednářství

STEWART, Michael James Alexander a Walid Amin SALHAB. Templáři a tajná
moudrost islámu: neznámé dějiny svobodného zednářství. Praha: Grada, 2010. Brány
poznání. ISBN 978-80-247-3222-0

Tajemný svitek

SINCLAIR, Andrew. Tajemný svitek. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-
1555-4

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě.

NOVÁK, Jan A. Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě.
Frýdek-Místek: Alpress, 2017. Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-255-1

Meč a grál

SINCLAIR, Andrew. Meč a grál: příběh grálu, templářů a skutečného objevení
Ameriky. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1554-7

Tajemství templářských rytířů: tajné dějiny nejmocnějšího řádu světa

HODGE, Susie. Tajemství templářských rytířů: tajné dějiny nejmocnějšího řádu
světa. V Praze: Slovart, 2014. ISBN 978-80-7391-859-0

Rytíři templu: ilustrovaná historie řádu

WASSERMAN, James. Rytíři templu: ilustrovaná historie řádu. Praha: Dobrovský,

 1. Military area. ISBN 978-80-87124-34-5

Vzestup a pád templářských rytířů

NAPIER, Gordon. Vzestup a pád templářských rytířů. Líbeznice: Víkend, 2012.
ISBN 978-80-7222-866-9

Templáři 1120 – 1312

NICHOLSON, Helen J. Templáři 1120-1312. Ilustroval Wayne REYNOLDS. Brno:
Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1882-5

Skutečný příběh templářů

NEWMAN, Sharan. Skutečný příběh templářů: od Indiana Jonese k šifře mistra
Leonarda – pravda místo fikce. Český Těšín: VÍKEND s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7433-017-9

Templáři

HAAG, Michael. Templáři: fakta a mýtus. Vydání druhé. Přeložil Klára PETŘÍKOVÁ. V
Praze: Slovart, 2020. ISBN 978-80-276-0096-0.

Tajný ideál templářů: symbolismus a mytologie

STEINBERG GUZMÁN, Delia. Tajný ideál templářů: symbolismus a mytologie.
Přeložil Slavica KROČA. Praha: Nová Akropolis, mezinárodní organizace, 2016. Ulixes.
ISBN 978-80-86038-76-6

TEMPLÁŘI – VZESTUP, MOC, PÁD A MYSTÉRIA TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ

MARTIN, Sean. Templáři: vzestup, moc, pád a mystéria templářských rytířů. Praha:
Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3191-9

Noví rytíři: dějiny templářského řádu

BARBER, Malcolm. Noví rytíři: dějiny templářského řádu. Přeložil Jiří KASL.
Praha: Argo, 2006. Každodenní život. ISBN 80-7203-764-1

Řád templářů: historické souvislosti a mystické vazby

HOPKINS, Marilyn. Řád templářů: historické souvislosti a mystické vazby. Praha:
Svojtka & Co., 2007. ISBN 978-80-7352-626-9

o nás

Představení řádu templářů

Jsme templářská organizace pod OSMTH, kteří jsou následovníci po bývalému velmistrovi S.A.E. Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes. Naše organizace působí ve více než 42 zemích světa a každý rok pořádáme mezinárodní setkání v různých zemích. Náš spolek pořádá diskrétní rytířské rituály a akce, které jsou jednou za měsíc za účelem procvičování ideálu řádu Chrámu. Pro pochopení historie řádu templářů máme pro naše členy digitální knihovnu s knihami o templářích. Zde si může každý číst a zdokonalovat se v časové chronologii a dějinách templářského řádu.

Každý člen v našem spolku respektuje jeden druhého a snaží se naslouchat a pomáhat si navzájem. Rovněž nikoho nediskriminujeme na základě rasy nebo neodsuzujeme direktivně kvůli sociálnímu statusu. Každý člen je pyšný a hrdý na svoje členství v OSMTH a může svou příslušnost přiznat komukoli.

Naše cíle a hodnoty jsou

 • jsme loajální ke státnímu uspořádání a ctíme jeho zákony
 • filantropie
 • šíření a udržování Křesťanství
 • dodržování stanov a domácího řádu
 • procvičování rituálu
 • podpora růstu OSMTH po boku velmistra S.E. Gerarda Edmonda Louise Willery
 • vytváření mírumilovné atmosféry, benevolence a harmonii v řádu
 • dobré zahraniční styky a diplomacie mezi sestry a bratry v OSMTH po celém světě
 • dodržení rytířských slibů
historie

Historie o rytíři templu

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.
Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu.

Tak znělo slavné motto od Chudých rytířů Krista a Šalamounova chrámu (Pauperes commitiones Christi templique Salomonis) z Žalmu (115:1), z náboženského biblického textu, který byl napsán v latině.
Řád templářů byl založený v Jeruzalémě ve středověku. Přesný datum a ani rok bohužel neznáme, ale arcibiskup Guillame de Tyre datuje založení řádu do roku 1118.

připojit se

Staň se členem

Templáři byli kdysi jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů na světě. Byla čest se jedním z nich stát, bojovat a ochraňovat křesťanských věřících do Svaté země.

OSMTH Magnus Magistrale Prioratus Czechia přijímá vážné zájemce do kruhu organizace OSMTH, která má působiště téměř po celém světě. Zájemci, kteří se chtějí stát templářským rytířem musí mít totožnou identitu, ideologii a jednoznačné křesťanské vyznání.

Členem se může stát žena či muž jakékoliv rasy i nezletilé osoby od 15 let, kteří mohou být přijímány pod podmínkou, že získají souhlas od zákonného zástupce. Vystoupit z organizace lze jako při vstupu – pod podmínkou, že člen napíše dopis pro velitele/velitelku s pádným odůvodněním. Vystoupený člen musí složit slib mlčenlivosti a nezbaví se jej. Pro návrat do spolku náleží rozhodnutí velmistra, který musí vyhovět.

Začínající členové jsou nejprve ve stupni Čekatelé a při troše štěstí vstupují pak do stupně Novice. Potom je čeká stupeň Panoš a po čase se dočká honorovaného stupně Rytíř, případně může dosáhnout vyšší hodnosti. Titul mu náležitě zůstává a nemůže být odebrán. Pokud se člen dopustí vážné chyby, může být navždy vyloučen ze všech OSMTH organizací.

Jste-li vážným zájemcem, napište svůj životopis nebo vyplňte přeložený formulář, který potom zašlete na e-mail osmth.czechia@gmail.com Ozveme se vám nejrychleji, jak to jen půjde. Jestli máte jakýkoliv dotaz ohledně členství, rádi vám odpovíme na vaše dotazy – na email osmth.czechia@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 734 244 569

Přejeme mnoho úspěchů
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam

knihy

doporučená literatura

kniha16

Ztracený poklad templářů: rozluštění záhady Dubového ostrova

SORA, Steven. Ztracený poklad templářů: rozluštění záhady Dubového ostrova.
Přeložila Růžena LOULOVÁ. Praha: BB art, 2004. ISBN 80-7341-140-7


kniha15

Tajný ostrov templářů: rytíři, kněz a poklad

HAAGENSEN, Erling a Henry LINCOLN. Tajný ostrov templářů: rytíři, kněz a
poklad. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7341-001-x


kniha14

Templáři a tajná moudrost islámu: neznámé dějiny svobodného zednářství

STEWART, Michael James Alexander a Walid Amin SALHAB. Templáři a tajná
moudrost islámu: neznámé dějiny svobodného zednářství. Praha: Grada, 2010. Brány
poznání. ISBN 978-80-247-3222-0


Kontakt

jak nás můžete kontaktovat
  Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.  Galerie

  Galerie

  Naši členové řádu

  Giuseppe Scidone

  Velitel

  Blanka Solehová

  Zástupce velitele

  Klára Zuzana Bevan

  Pokladník

  Erika Bertelè

  Tajemník

  Roberto Bertelè

  Strážník

  S.E. Gerard Edmond Louis Willery

  Velmistr

  Naši členové řádu

  Giuseppe Scidone

  Velitel

  Blanka Solehová

  Zástupce velitele

  Klára Zuzana Bevan

  Pokladník

  Erika Bertelè

  Tajemník

  Roberto Bertelè

  Strážník

  S.E. Gerard Edmond Louis Willery

  Velmistr
  Eventy

  kalendář akcí

  V tuto chvíli nejsou žádné nadcházející události